Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Ενημέρωση μελών Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης


Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης     
                     Διευθυντών Εκπαίδευσης

Λειτουργούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, ασταθές και ανασφαλές περιβάλλον. Όλοι μαζί, τόσο μέσα από τη διαδικτυακή μας επικοινωνία όσο και από τις δυο συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε σε Θεσσαλονίκη (25-01-2013) και Αθήνα (9-02-2013), διαπιστώσαμε την αναγκαιότητα να πορευτούμε ως ομάδα με κοινή έκφραση, δράση και νομική υπόσταση. Συμφωνήσαμε στη σύσταση της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης, συντάξαμε το καταστατικό (το οποίο συνδιαμορφώσαμε μέσα από μια δημιουργική διαδικασία διαβούλευσης), το καταθέσαμε στο Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης (με μόνο τα έξοδα κατάθεσης και δημοσίευσης 500€) και αναμένουμε την απόφαση για τη δημοσιοποίηση της Ένωσής μας.

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Ορισμός Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013, όπως προγραμματίστηκε, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στις εγκαταστάσεις του ΙΝΕΠ με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας. Εκτός από τους δυο εκπροσώπους (Κωνσταντίνος Κούγκας και Κωνσταντίνος Ραμπίδης) της Κεντρικής Μακεδονίας στη συνάντηση συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος του ΚΥΣΠΕ, Πάρις Βεντήρης. 

Αφού έγινε μια σύντομη αναφορά στην αναγκαιότητα της προσπάθειας, στο ιστορικό παλαιότερων προσπαθειών, στο ιστορικό της παρούσας προσπάθειας η οποία κατέληξε σε ένα καταστατικό του οποίου παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα άρθρα, ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις Όλες οι τοποθετήσεις, για το θέμα της συλλογικής μας έκφρασης, ήταν πολύ υψηλού επιπέδου και ενίσχυσαν ενωτικά και ουσιαστικά την προσπάθεια. Στο τέλος αποφασίστηκε η εκλογή προσωρινού διοικητικού συμβουλίου το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα τις διαδικασίες νομιμοποίησης της Ένωσης, να ενημερώσει -με κάθε πρόσφορο και αποτελεσματικό μέσο- και όσους συναδέλφους δεν έχουν εγγραφεί ακόμη (δεν θα πρέπει να αφήσουμε κανένα μόνο του), να προετοιμάσει τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου και τέλος να συλλέξει και να ιεραρχήσει τα τρέχοντα θέματα που χρήζουν επαφών, συναντήσεων και παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι: 
Πάρις Βεντήρης (Δ.Π.Ε, Β΄Αθήνας), Πρόεδρος, 
Αργύριος Αργυρίου (Δ.Δ.Ε.Δυτικής Αττικής), Αντιπρόεδρος, 
Κωνσταντίνος Ραμπίδης (Δ.Π.Ε. Κιλκίς), Γενικός Γραμματέας, 
Ιάκωβος Παλαιολόγος(Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), Ειδικός Γραμματέας, 
Θεόδουλος Ταπανίδης (Δ.Δ.Ε.Χαλκιδικής), Ταμίας, 
Κωνσταντίνος Κούγκας (Δ.Δ.Ε.Πέλλας), Μέλος,
Βασιλική Ξυθάλη (Δ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής), Μέλος.