Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.), που αποτελεί αναγνωρισμένο φορέα παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης (Ν.3879/2010) και πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων (Ν.3801/2009), συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ».