Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Το «φύλλο αποτίμησης» και η Δημοκρατική του αξιολόγηση.Γιάννης Π. Πλατάρος -Μαθηματικός

                Έχει ήδη αναλυθεί στον παρόντα χώρο η παράτυπη διάσταση της «Ειδικής Συνεδρίασης» του Συλλόγου Διδασκόντων ως προς  το «φύλλο αποτίμησης.» Οι πτυχές που αναφύονται καθημερινώς  με την λεπτομερή μελέτη της διαδικασίας είναι εξόχως απρόσμενες . Τις κωδικοποιούμε για ευχερή χρήση παντός ενδιαφερομένου.
Ειδική Συνεδρίαση Σ.Δ. ενάντια σε Δημοκρατική Δεοντολογία και Πρακτική.
Η Διαδικασία προβλέπει:
 Το Δημοκρατικώς ορθό:
 1. Στην διαδικασία δεν παρευρίσκεται ο κρινόμενος, ούτε του παρέχεται «δικαίωμα έκφρασης αντιρρήσεων» πριν την αποκρυστάλλωση εισηγητικής κρίσης.
Να εφαρμοστεί το άρθρο 6 του Ν.2690/1999 - ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999 (Δικαίωμα «προηγούμενης ακρόασης ενδιαφερομένου» όπως κυρίως απορρέει από  το  άρθρο 20, παρ. 2 του Συντάγματος.)
 1. Ονομάζεται «διαδικασία αποτίμησης»
Να ονομαστεί με τον δόκιμο υπάρχοντα όρο, «διαδικασία αξιολόγησης»
 1. Η κρίση γίνεται επί μη ορισμένων από τον νόμο συμπεριφορών.
Έπρεπε να υπάρχουν κλείδες παρατήρησης που θα αξιολογούντο.
 1. Η κρίση που τελικά μετρά στο φύλλο, γίνεται χωρίς καμία απολύτως αιτιολόγηση
Έπρεπε να γίνεται με πλήρη αιτιολόγηση βάσει σαφών και ορισμένων κριτηρίων του νόμου. Το άρθρο 17 §§1 και 2 του Κ.Δ. Διαδικασίας  (Ν.2690/1999), επιβάλλει η αιτιολογία της διοικητικής πράξης, να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.
 1. Η κρίση γίνεται ανωνύμως
Η κρίση πρέπει να γίνεται επωνύμως.
 1. Η κρίση εξαφανίζει  την αξίωση λογοδοσίας εκ μέρους του κρινομένου προς τους κρίνοντες ενώπιον δικαστηρίου.
Να υπάρχει τέτοια δυνατότητα, λογοδοσία του κρίνοντος εισηγητικά οργάνου πράγμα που εξασφαλίζεται με  πρακτικά, αιτιολόγηση όπως και  επωνυμία ανά κριτή και κρίση. (Ο πυρήνας του νομικού σκεπτικού της 711/2017 απόφασης του Σ.τ.Ε.)
 1. Δεν υπάρχει λογική διαβάθμιση κλίμακας Likert , ούτε το «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ»
Επί πλέον και πέραν του Δημοκρατικώς ορθού, το Λογικώς ορθό, το Επιστημονικώς ορθό, είναι η διαβάθμιση και το «Λευκό» (=Δεν ξέρω) «άκυρο» (=Δεν απαντώ) .
 1. Ο αρχαιότερος ορίζει τους δύο βοηθούς του.
Οι δύο βοηθοί, ορίζονται από τον Σ.Δ.
 1. Αφού πρόκειται περί φύλλου αξιολόγησης, δεν υπάρχουν σημεία ή σύμβολα που θα ακυρώνουν το Φ.Α. Και με επισημειώσεις το φύλλο είναι ...έγκυρο!  Ανώνυμο, αλλά «επώνυμο»
Αφού λέγεται «μυστική» να είναι…μυστική!
Με πανεύκολη δυνητική προσυνεννόηση η ψηφοφορία δολιεύεται, καθίσταται φανερή για τους γνωρίζοντες τον κώδικα και φυσικά άκρως μυστική ενώπιον δικαστηρίου για λογοδοσία.
 1. Δεν υπάρχουν φάκελοι, δεν υπάρχει κάλπη, υπάρχουν φύλλα που διπλώνουν στα 4 ανομοιόμορφα ενώ  δεν εξαιρούνται τα ….έγχρωμα(!)  
Αφού πρόκειται ουσιαστικά για μυστική ψηφοφορία να είναι και τέτοια, εν …τη γενικοτέρα αντιφάσει της!

Γράφοντας τα παραπάνω , δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η πλειονότητα των συναδέλφων θα συμμετάσχει μαζικά. Οι διαδικασίες του φύλλου αποτίμησης φυσικά και είναι πρωτοφανείς εν Ελλάδι, πλην πρέπει να αποτελούν και παγκόσμια πρωτοτυπία, μηδέ εξαιρουμένων των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής.  Η συμμετοχή των Συλλόγων είναι πράξη αν-εύθυνη με την διττή σημασία  την τρέχουσα και την νομική. Παράλληλα,  νομιμοποιούνται ηθικά  διαδικασίες αξιολόγησης δικές μας,  «αναλόγου  ποιότητας»  από Μαθητές και Γονείς  που θα θεωρηθούν κι αυτές μείζονες «δημοκρατικές κατακτήσεις».

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Διφορούμενες και Αντισυνταγματικές διατάξεις στον νέο Νόμο Επιλογής Διευθυντών;

Διφορούμενες και Αντισυνταγματικές διατάξεις στον νέο Νόμο Επιλογής Διευθυντών;

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Β/θμια Γενική
Μετά, από πολλές περιπέτειες, εξαγγελίες και εκφράσεις γνώμης, ο νέος νόμος επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (4473/2017) που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 30.5.2017, είναι πλέον εδώ (για να τον δείτε ή κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ).
Στις 31.5.2017, μία μέρα μετά την δημοσίευση του νόμου, υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε η σχετική και προβλεπόμενη απ’ αυτόν υπουργική απόφαση (για να την δείτε ή κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ).
Την ίδια ημέρα, 31.5.2017, υπογράφηκε και στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Σχολικές Μονάδες, η Εγκύκλιος εφαρμογής του νόμου και της υπουργικής απόφασης (για να την δείτε ή κατεβάσετε κάντε κλικ εδώ).
Με την τελευταία καθορίσθηκε και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων από τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων, που τελικά ορίσθηκε από 1 έως 6 τρέχοντος μήνα (1-6.6.2017).
Μπροστά στον κίνδυνο να επαναληφθεί το φαινόμενο της κήρυξης του νόμου ή διατάξεων του, ως αντισυνταγματικές, όπως συνέβη με τον νόμο Μπαλτά-Κουράκη, οι συντάκτες του, όπως και οι νομοθέτες που διαμόρφωσαν το τελικό κείμενό του, ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί, παράγοντας ένα πολύ αναλυτικό κείμενο, ειδικά αυτό της Υπουργικής Απόφασης που ορίζει με κάθε λεπτομέρεια την διαδικασία και τους όρους επιλογής των νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
Όπως είναι γνωστό σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, είχαμε εξ αρχής και αμέσως μετά την δημοσίευση του νόμου Μπαλτά-Κουράκη, προβλέψει με στοιχεία ότι οι διατάξεις του, ιδιαίτερα αυτή της κρίσης με μυστική ψηφοφορία από τον σύλλογο διδασκόντων των υποψηφίων, ήταν αντισυνταγματικές, όπως τελικά και κρίθηκαν από το ΣτΕ.
Παρόλα αυτά, η εμμονή των συντακτών του νόμου, όπως και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, να παραμείνει, διαφοροποιημένη και υποτίθεται χωρίς βαρύτητα, αφού δεν προβλέπεται γι’ αυτή «μοριοδότηση», η αξιολόγηση των υποψηφίων διευθυντών, από τους οικείους συλλόγους διδασκόντων, εγκυμονεί κινδύνους αντισυνταγματικότητας, αλλά και αξιοπιστίας της διαδικασίας επιλογής των νέων Διευθυντών.
Ακόμη, είναι ανεξήγητο, πως σε τρία τόσο λεπτομερή και απόλυτα καθοδηγητικά νομικά κείμενα, -νόμος, ΥΑ, Εγκύκλιος-, υπάρχουν «διφορούμενες διατάξεις που επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες. Βέβαια, πρέπει να ομολογήσουμε, ότι όπως συνήθως συμβαίνει με όλες τις εφαρμοστικές Εγκυκλίους νόμων που εκδίδονται από την παρούσα Κυβέρνηση, θα υπάρξουν κατά πάσα πιθανότητα και νέες διευκρινιστικές, οπότε ας είμαστε σε αναμονή…
Στο παρόν σημείωμα, θα αναφερθούμε μόνο στις επιδεχόμενες διαφορετικές ερμηνείες «διατάξεις» και σ’ αυτές που ενέχουν τον κίνδυνο να κριθούν αντισυνταγματικές…, ενώ υπάρχουν και διατάξεις που μπορούν να οδηγήσουν υποψηφίους, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Συμβούλια Επιλογής, στον Εισαγγελέα για πλημμέλειες στο έργο τους και πιθανόν για βαριά ποινικά αδικήματα, όπως αυτά της παράβασης καθήκοντος και της πλαστογραφίας.
Διφορούμενες διατάξεις…
Η βασικότερη απ’ αυτές είναι το «ποιος σύλλογος διδασκόντων» θα κρίνει τους υποψηφίους. Ο σύλλογος του σχολείου, στον οποίο υπηρετεί οργανικά ή αυτό στο οποίο υπηρετεί λειτουργικά (με διάθεση ή απόσπαση);
Η διάταξη β) της ενότητας «Διαδικασία έκφρασης γνώμης του συλλόγου διδασκόντων» της Εγκυκλίου, που επαναλαμβάνει αντίστοιχη διάταξη της Υπουργικής Απόφασης, αναφέρει:
«Οι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση που αφορά στους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση. Στη συνεδρίαση αυτή δεν συμμετέχει κανένας από τους υποψηφίους, ούτε οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους έως τρίτου βαθμού.»
Η συγκεκριμένη διάταξη είναι απόλυτα σαφής και σε συνδυασμό με τις άλλες διατάξεις της συγκεκριμένης ενότητας, γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι οι υποψήφιοι διευθυντές θα «αξιολογηθούν» από τους εκπαιδευτικούς του συλλόγου που υπηρετούν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή υποβολής της υποψηφιότητάς τους με οιανδήποτε εργασιακή σχέση (οργανικότητα, διάθεση, απόσπαση) και όχι αποκλειστικά και μόνο στην σχολική μονάδα της οργανικής θέσης τους.
Παρόλα αυτά, έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, είτε οι Περιφερειακοί Διευθυντές να δίνουν την «δική» τους ερμηνεία, στις εκάστοτε διατάξεις των νόμων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διφορούμενες και αναιτιολόγητες καταστάσεις, με τους υποψηφίους να καταφεύγουν τελικά στο νόμο για να επιβάλουν την νομιμότητα. Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων που πιθανόν να συμβούν, έστω κι αν αυτή η πιθανότητα θεωρείται υπερβολική και ακραία, θα πρέπει ίσως να εκδοθεί άμεση διευκρινιστική οδηγία, από το Υπουργείο Παιδείας.
Η δεύτερη διφορούμενη διάταξη και αν θέλετε αόριστη και γι’αυτό μη μετρήσιμη και πιθανώς «αντισυνταγματική», είναι αυτή που προβλέπει ότι η «γνώμη» του συλλόγου διδασκόντων τίθεται υπόψη των μελών του Συμβουλίου Επιλογής και συνυπολογίζεται για την μοριοδότηση κάθε υποψηφίου. Με άλλα λόγια, η διάταξη αυτή εντάσσει ένα μη μοριοδοτούμενο στοιχείο, που στην πράξη είναι και αναιτιολόγητο, ως ένα κριτήρια επιλογής, αφού αυτό λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση και κρίση του υποψηφίου από το Συμβούλιο Επιλογής.
Σύμφωνα με έμπειρους, -στο διοικητικό και το εκπαιδευτικό δίκαιο-, νομικούς ή χρήση ως στοιχείου κρίσης και αξιολόγησης των υποψηφίων της «γνώμης» του συλλόγου διδασκόντων, αορίστως και χωρίς βαθμό βαρύτητας στην κρίση των μελών των Συμβουλίων Επιλογής, προσθέτει στην διαδικασία της συνέντευξης αόριστα και εκτός αντικειμενικού πλαισίου στοιχεία, που έχουν διφορούμενη και υποκειμενική έννοια, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να κριθούν πέραν των άλλων και αντισυνταγματικές…
Η Τρίτη διφορούμενη διάταξη (διατάξεις) που απαιτεί, αν μη τι άλλο, οδηγίες εφαρμογής της είναι η διάταξη του εδαφίου 10.γ) του άρθρου ένα της Υπουργικής Απόφασης που ορίζει:
«γ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.»
και η διάταξη της παρ. 3 της ενότητας «Προϋποθέσεις επιλογής» της Εγκυκλίου που ορίζει:
«…δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειµενικών κριτηρίων που προσκοµίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή µε σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας,…».
Δύο τα ερωτήματα που διατυπώνονται γι’ αυτές τις δύο διατάξεις: α) Εφόσον γίνει δεκτό ότι η «γνησιότητα των σχετικών πιστοποιητικών βεβαιώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πως θα γίνει ο έλεγχος για την τυχόν πλαστότητά τους και β) Εφόσον δεν προβλέπεται κανενός είδους έλεγχος είτε από την υπηρεσία, είτε από το Συμβούλιο Επιλογής, είτε από άλλον φορέα για την γνησιότητα των παραστατικών που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι, πως αυτοί θα κριθούν, εφόσον βέβαια συντρέχει τέτοιος λόγος, πλαστοί και με ποιού οργάνου, φυσικού προσώπου, κλπ, διαπίστωση, έγγραφη ή προφορική θα αποφασίσει το Συμβούλιο Επιλογής ή η Διεύθυνση Εκπαίδευσης τον αποκλεισμό του πιθανού παραβάτη υποψηφίου.
Νομικοί στους οποίους απευθύνθηκε η στήλη, αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο «παράθυρα» ελέγχου των προσκομιζόμενων πιστοποιητικών από τους υποψηφίους, σε ότι αφορά την γνησιότητά τους.
Το πρώτο «παράθυρο» ελέγχου, θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί και η σχετική ευθύνη θα έπρεπε να ανατεθεί με την υπουργική απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία ο υποψήφιος υποβάλλει την αίτηση υποψηφιότητάς του. Ο έλεγχος γνησιότητας μάλιστα θα έπρεπε να προηγηθεί τις ανακήρυξης των υποψηφίων και της σύνταξης του πρώτου αξιολογικού πίνακα όλων των υποψηφίων.
Το δεύτερο «παράθυρο» ελέγχου γνησιότητας των πιστοποιητικών των υποψηφίων, θα μπορούσε να είναι «ύστερο» της διαδικασίας αξιολόγησής, από το συμβούλιο Επιλογής και πριν την επικύρωση του Τελικού αξιολογικού Πίνακα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δοθούν στην δημοσιότητα και να τεθούν στην διάθεση όλων των υποψηφίων, όλα τα παραστατικά σπουδών, κλπ, που θα προσκομίσουν οι αιτούντες θέση Διευθυντή, ώστε αφού όλοι λάβουν γνώση για όλους να έχουν την δυνατότητα με την πιθανή ένστασή τους να ζητήσουν τον έλεγχο γνησιότητας των παραστατικών υποψηφίου που πιθανόν αμφισβητούν. Απαιτείται, όμως στην περίπτωσης αυτή να δοθεί ικανός χρόνος για την υποβολή τυχόν ενστάσεων επί των πινάκων κατάταξης και όχι οι τρεις ημέρες που προβλέπονται…
Το υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει ίσως να εκδώσει σχετική οδηγία για τις διαδικασίες και τον χρόνο ελέγχου της γνησιότητας των προσκομιζόμενων πιστοποιητικών και παραστατικών, αφού πολλά ακούγονται στην επονομαζόμενη και «εκπαιδευτική πιάτσα» για το θέμα αυτό, αν και γι’ αυτό θα αναφερθούμε σε επόμενο σημείωμά μας…
Αντισυνταγματικές διατάξεις…
Δυστυχώς για άλλη μία φορά επικράτησε η «φοβία», αληθινή η σκοπούμενη, της «μαύρης κουκούλας», δηλαδή την διατύπωση κρυφής γνώμης για κάποιον εκπαιδευτικό, από τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων και συνάδελφό τους.
Είναι γνωστό και από τις αντίστοιχες διαδικασίες του νόμου Μπαλτά – Κουράκη, ότι η μυστική ή ανώνυμη ψήφος «ευνοεί» το λόμπιγκ και το μπούλιγκ, υπέρ και κατά συγκεκριμένων μελών των συλλόγων διδασκόντων, με κριτήρια τελείως διαφορετικά απ’ αυτά που πρόβλεψε υγιώς σκεπτόμενος ο νομοθέτης. Με άλλα λόγια ισχύει το «ιστορία γράφουν οι παρέες» και είναι γνωστό ότι σε κάθε σύλλογο υπάρχει οργανωμένη ομάδα ήσσονος προσπάθειας, που κλίνει πάντα προς αυτόν που δεν πιέζει καταστάσεις και δεν ζητά την «ακολουθία» του νόμου σε ότι αφορά τα εργασιακά και όχι μόνο καθήκοντα του καθενός.
Το γεγονός μάλιστα ότι η ψήφος ουσιαστικά καθενός από τα μέλη του συλλόγου θα είναι «ανώνυμη», αφού στην πράξη και σύμφωνα με όσα ορίζει η υπουργική Απόφαση και καθορίζει η Εγκύκλιος εφαρμογής της, όλοι θα προσκομίζουν στο Προεδρείο της σχετικής συνεδρίασης, ένα διπλωμένο ανώνυμο και ανυπόγραφο χαρτί, εν είδη «μπακαλόχαρτου» ή αν θέλετε με την σύγχρονη πολιτική έκφραση «νον πέιπερ», ενέχει τον κίνδυνο ακόμη και ποδηγέτησης της σχετικής διαδικασίας με την κατάθεση προσημειωμένων τέτοιων δελτίων.
Από την άλλη, η χρήση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν με αυτά τα ανώνυμα και ουσιαστικά «μυστικά» δελτάρια, θα αξιολογείται από το Συμβούλιο Επιλογής κατά την κριτική αξιολόγηση των υποψηφίων, χωρίς μάλιστα να έχει προσδιοριστεί και η βαρύτητά της.
Έμπειροι νομικοί, ανέφεραν στην στήλη, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως έχει καθορισθεί, αποτελεί στην πράξη μυστική ψηφοφορία, για τον προσδιορισμό ενός στοιχείου κρίσης που θα λαμβάνεται υπόψη για την τελική κρίση του υποψηφίου, είναι προδήλως αντισυνταγματική και εφόσον υπάρξει σχετική προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια ή στο ΣτΕ, θα πέσουν όλες οι νέες επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
Αυτά προς το παρόν… θα ακολουθήσει και επόμενο σημείωμα με στοιχεία «σοκ», αφενός για συγκεκριμένες «λεπτές» διατάξεις του νόμου και της υπουργικής απόφασης και αφετέρου για την ποιότητα και κυρίως την γνησιότητα των πιστοποιητικών που θα προσκομισθούν από συγκεκριμένες ομάδες υποψηφίων…
Μέχρι τότε υπομονή, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος είναι πολύ μικρός… και εξάλλου τα διοικητικά και ποινικά δικαστήρια βρίσκονται πάντα εκεί στη θέση τους…
Εκπαιδ-άρχης
Vuknetra.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Πώς εξασφαλίζεται Ποινική προστασία του Συλλόγου διδασκόντων στην «Ειδική Συνεδρίαση»

Δημοσίευση: 03/06/2017
Γιάννης Π .Πλατάρος -Μαθηματικός, πρώην Διευθυντής Εκπαίδευσης
Δεν μπορώ να κρύψω από τον αναγνώστη, ότι για το παρόν σημείωμα προβληματίστηκα εξαιρετικά. Από την μια η ΟΛΜΕ, που δεν λαμβάνει καταγγελτική θέση στην διαδικασία της νέας ψηφοφορίας του Συλλόγου και της νέας αξιολόγησης. Ας  γίνεται με «φύλλα αξιολόγησης»  και όχι με ψηφοδέλτια, ας λέγεται «αποτίμηση» και όχι αξιολόγηση. Από την άλλη, όταν δεν είσαι θεσμικός εκπρόσωπος, πώς θα δώσεις «γραμμή» στον κλάδο; Πείθεις; Είσαι αποτελεσματικός; Ρίχνεις «τουφεκιά στον αέρα» πριν παραδοθείς; Το σκέφτηκα πολύ. Και περίμενα να καταλαγιάσει το θυμικό απ΄ όσα καινοφανή δρομολογούνται εις βάρος του κλάδου. Δεν πρέπει να κρύψω, ότι ιδεολογικά είμαι υπέρ της αξιολόγησης, αλλά όχι της «τιμωρητικής» ούτε της έχουσας συνέπειες απόλυσης. Θα μπορούσα να πώ «…εμένα θα μου φτιάξουν καλή εισήγηση…δεν έχουν λόγο  κατά μου…»  Και άλλα που θα μπορούσα να σκεφθώ. Και σκέφθηκα. Πρυτάνευσε η φωνή της συναδελφικότητας. Και της έξωθεν καλής πίστης.
Πρέπει λοιπόν να συναδελφικά και μόνον, αν νομίζω ότι γνωρίζω κάτι καλά, να το υποδείξω στον κλάδο.
Πολύ φοβάμαι, είμαι σίγουρος, ότι σε όλη την Ελλάδα, θα έχουμε κακή εμπλοκή του Σ.Δ. με συναδέλφους. Αυτό είναι άμεσο και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το έμμεσο είναι ότι θεσμοθετείται σιγά-σιγά, με ευθύνη των συναδέλφων και των Συλλογικών εκφράσεών μας, η χειρότερης μορφής αξιολόγηση που μπορεί να υπάρξει. Με αφετηρία την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προς τους Διευθυντές επέρχεται η αξιολόγηση των μαθητών και Γονέων  προς τους εκπαιδευτικούς. Ακολουθεί νομοτελειακά η υπαγωγή μας στους Δήμους.  Ας το διαψεύδουν άπαντες. Όσοι πιστεύουν ότι «οι καλύτεροι κριτές των εκπαιδευτικών είναι οι μαθητές τους» έχουν απόλυτο δίκιο, πλην όσοι δεν τυχαίνει να το έχουν υπ΄όψιν τους, ας αναζητήσουν στο διαδίκτυο τι είναι το «φαινόμενο Hawthorne» που παρατηρήθηκε προπολεμικά στις διαδικασίες έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών. Ή , ας σκεφθούν πώς μπορεί να αλλάξει η άποψη ενός προσώπου όταν γνωρίζει ότι άποψή του «μετράει» σε σχέση με το να γνωρίζει ότι η άποψή του «δεν μετράει.»
Πάμε λοιπόν στην άμεση απειλή :
1.    Αν ολόκληρος  ο Σύλλογος  ψηφίσει στις τέσσερις ερωτήσεις «Συμφωνώ» δεν υπάρχει καμία απειλή.
2.    Αν υπάρξει έστω ένα και μοναδικό «Δεν συμφωνώ» σε μία και μοναδική ερώτηση, αρχίζουν δυνητικά τα προβλήματα.
3.    Αν πέσουν πολλά «δεν συμφωνώ» και αν δεν κριθεί τελικά  θετικά από το Συμβούλιο επιλογής ο κρινόμενος, αρχίζει μια ενδεχόμενη ταλαιπωρία.
Ο κάθε αξιολογούμενος, ανέκαθεν είχε δικαίωμα εκτός από ενστάσεις και προσφυγή στα Διοικητικά δικαστήρια , να προσφύγει και στα ποινικά. Να κάνει δηλ. μήνυση κατά των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Αυτό -επαναλαμβάνω- υπήρχε ανέκαθεν. Τώρα στο κάδρο μπαίνει και ο Σύλλογος διδασκόντων και μάλιστα για εισηγητική κρίση, κρίση, που δεν είναι θεσμικώς αποφασιστική.
Αν ένας υποψήφιος κάνει μήνυση κατά του Συλλόγου, ιδίως όταν έχει επιμετρηθεί  παμψηφία στο  «δεν συμφωνώ» τότε οι μυστικότητα της διαδικασίας, πάει περίπατο. Φωτογραφίζεται όλος ο Σύλλογος να κατακρίνει έναν υποψήφιο. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν Σύλλογος έχει δίκιο ή όχι. Απολύτως καμία. Σημασία έχει αν βάσισε την κρίση του σε αντικειμενικά Υπηρεσιακά στοιχεία. Δεν υπάρχουν σίγουρα τέτοια. Εναλλακτικώς αν την βάσισε σε συγκεκριμένα γεγονότα που πρέπει να αποδειχθούν στο δικαστήριο. Η εμπλοκή με δικαστήρια είναι φοβερή. Ας είσαι αθώος. Ιδίως όταν είσαι αθώος. Κι αν τα αντικειμενικά γεγονότα δεν αποδειχθούν στο δικαστήριο (=δύο τουλάχιστον αξιόπιστοι αυτόπτες και αυτήκοοι  μάρτυρες που θα δεχθούν  καταθέσουν κατά του μηνυτή) τότε επέρχεται βεβαία καταδίκη. Ας έχουν και δίκιο επί της ουσίας διότι ο υποψήφιος όντως μπορεί να είναι «κέρατο βερνικωμένο»
Η πηγή όλων των δυνητικών ταλαιπωριών είναι το θεσμικό πλαίσιο της εισήγησης που δεν είναι Συνταγματικά σύμφωνο. Ακόμα και σύμφωνο να ήταν, η μήνυση μπορεί να υποβληθεί και η ταλαιπωρία να επιτελεστεί. Γιατί όμως να υποβληθεί κατά του Σ.Δ. και όχι κατά του Συμβουλίου Επιλογής που έχει και αποφασιστικό χαρακτήρα; Κάποιος μπορεί αυτά που αναφέρω να τα θεωρήσει είτε υπερβολικά, είτε άτοπα, είτε φαντασιοπληξίες. Είναι δικαίωμά του και μάλιστα σεβαστό. Αν όμως το κλίμα στον Σύλλογο «μυρίζει μπαρούτι» για κάποιον υποψήφιο, θεωρώ, ότι ο μόνος τρόπος θωράκισης ενός εκπαιδευτικού, είναι η ενεχείρηση στον πρακτικογράφο του παρακάτω Υπηρεσιακού Σημειώματος.
Υπηρεσιακό Σημείωμα
Του: …………………………………………………………………………………………………………..
Προς κ. /κα πρακτικογράφο Συλλόγου Διδασκόντων είτε κ. /κα Προεδρεύοντα/ουσα
(Σχετ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΦΕΚ 1349/2002 Αρθρο 37 παράγραφος 15)
Σύμφωνα με το ως άνω σχετικό, παρακαλώ να καταγραφεί η άποψή μου προς την όλη διαδικασία του «Πρακτικού Ειδικής Συνεδρίασης» (Άρθρο 1 Ν. 4473/2017)
1.    Δηλώνω παρών/ούσα καθ΄όλη την διάρκεια τα συνεδρίασης.
2.    Αρνούμαι την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο την συμμετοχή μου στην διαμόρφωση οιασδήποτε εισηγητικής κρίσης ή αποτίμησης υπέρ ή κατά οιουδήποτε προσώπου υποψηφίου Διευθυντή στις παρούσες κρίσεις για τους παρακάτω βάσιμους και αληθείς λόγους, για κάθε έναν και εν συνόλω:
Α) Πρόκειται για  ανώνυμη πράξη της Διοίκησης η οποία σύμφωνα με τις βασικές Συνταγματικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου είναι παράτυπη. Διεξάγεται με διπλωνόμενα φύλλα αποτίμησης που διασφαλίζουν το ανώνυμο της διαδικασίας και άρα υπεκφεύγει ο ανώνυμος συντάκτης  από  μελλοντική ενδεχόμενη λογοδοσία αν ενδεχομένως ο κρινόμενος θεωρήσει ότι δεν έλαβε δικαία κρίση.
Β) Πρόκειται για αναιτιολόγητη πράξη της Διοίκησης, η οποία δεν βασίζεται σε καταγεγραμμένα πραγματικά περιστατικά, έγγραφα, γεγονότα, αποφάσεις, πράξεις κτλ επί των οποίων θα στηριχθεί η όποια κρίση και στα οποία δεν έχω άμεση πρόσβαση ούτε δικαίωμα ελέγχου. Αποκλείεται η δυνατότητα ερωτήσεων στον κρινόμενο από τις οποίες ενδεχομένως θα διασφαλιστεί δικαία αποτίμηση, αφού δύνανται να αρθούν παρεξηγήσεις, να δοθούν διασαφηνίσεις, εξηγήσεις , δέουσες ερμηνείες επί παρατηρηθεισών συμπεριφορών  ώστε να κατοχυρωθεί δικαία κρίση και αποτίμηση.
Γ) Δεν παρέχεται στον κρινόμενο το Συνταγματικό δικαίωμα «έκφρασης αντιρρήσεων» πριν την κρίση του σώματος του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να  διασφαλιστεί απολύτως δικαία εισηγητική κρίση.
Δ) Επί ομοειδούς και πλήρως αναλόγου πρακτικής ψηφοφορίας, με μυστικό τρόπο και με απουσία  αιτιολόγησης, για την εξαγωγή κρίσης για πλήρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, το Σ.τ.Ε. στην ολομέλειά του, απεφάνθη οριστικώς και επισήμως, ότι αυτό συνιστά μη συμφωνία με την Συνταγματική νομιμότητα. (Απόφαση Σ.τ.Ε. 711/2017)
Ε) Στο έντυπο αποτίμησης, στις τέσσερις ερωτήσεις του, δεν υπάρχει διαβάθμιση των απαντήσεων, ούτε δυνατότητα για αποτύπωση σε μία ή σε όλες της ερωτήσεις της επιλογής «Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ» γεγονός που παραβιάζει κάθε  αρχή Επιστήμης, Λογικής και γενικών Αρχών Δικαίου, απολύτως απαραίτητα συστατικά κάθε δικαίας κρίσης.
ΣΤ) Τα κριτήρια αποτίμησης είναι ανύπαρκτα και δεν περιγράφονται στον σχετικό νόμο ή οπουδήποτε αλλού κατά σαφή και μονοσήμαντο τρόπο ώστε να αποκλείονται αμφισημείες και πολλαπλές ερμηνείες επί της ιδίας παρατηρηθείσας συμπεριφοράς.
Για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγους και για κάθε έναν ξεχωριστά:
Δεν μετέχω στην διαμόρφωση κρίσης   χωρίς να υπάρχουν τα απολύτως συγκεκριμένα εχέγγυα και προϋποθέσεις δικαίας εισηγητικής κρίσης υπέρ ή κατά οιουδήποτε προσώπου, υποψηφίου Διευθυντή Σχολικής μονάδας.
Αποποιούμαι  κάθε ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης για την όλη αυτή παράτυπη διαδικασία όπως την περιέγραψα παραπάνω.
Υπογράφω το πρακτικό, όπως υποχρεούμαι, μετά και την καταγραφή της αιτιολογημένης άποψής μου.   

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Οι δικηγόροι της υπόθεσης της ΠΕΔΕ και των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Οι δικηγόροι με του οποίους συνεργάστηκε Η ΠΕΔΕ   με τους προσφεύγοντες Δ.Ε. και Διευθυντές Σχολικών μονάδων, όπου και πέτυχε  την ιστορική δικαίωση ήσαν: 
 • Από Αθήνα ο κύριος Αθανάσιος Ξηρός , τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103642909, 2103643597 και κινητό 6977007080. 
 • Από Θεσσαλονίκη ο κύριος Ιωάννης Κωνσταντίνου: 2310226440 και κινητό 6945106416.
 Οι περιπτώσεις για τις οποίες συνιστάται εκκίνηση διαδικασίας προσφυγών κτλ είναι κυρίως και κατά κανόνα  αυτές,  όπου ο υποψήφιος σε ένα Σχολείο  είχε περισσότερα αντικειμενικά μόρια από όλους τους συνυποψηφίους του και είτε απεκλείσθη με τον «κόφτη» του 20% είτε δεν κρίθηκε τελικώς.
Τις προσφυγές, μπορούν να αναλάβουν όλοι οι δικηγόροι Ελλάδος, αλλά γενικώς ισχύει, ότι  όσες περισσότερες συμμετοχές υπάρχουν,  τόσο μικρότερο  είναι και το κόστος των αγωγών και προσφυγών, το οποίο πρέπει και να πληροφορηθείτε.