Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(κατ' αλφαβητική σειρά)


Αργυρίου, Αργύριος (Αντιπρόεδρος)
Διευθυντής, Δ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής
Ηλεκτρ.Ταχυδρομείο
Εργασία
+30 2105549321
Κινητό
+30 6934375787
Βεντήρης, Πάρις (Πρόεδρος)
Διευθυντής, Δ.Π.Ε. Β΄Αθήνας
Ηλεκτρ.Ταχυδρομείο
Εργασία
+30 2106080303
Κινητό
+30 6946004555
Κούγκας, Κωνσταντίνος (Μέλος)
Διευθυντής, Δ.Δ.Ε. Πέλλας
Ηλεκτρ.Ταχυδρομείο
Εργασία
+30 2381024057
Κινητό
+30 6977440688
Ξυθάλη, Βασιλική (Μέλος)
Διευθύντρια, Δ.Π.Ε. Αν. Αττικής
Ηλεκτρ.Ταχυδρομείο
Εργασία
+30 2106049520
Κινητό
+30 6974718874
Παλαιολόγος, Ιάκωβος (Ειδκός Γραμματέας)
Διευθυντής, Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Ηλεκτρ.Ταχυδρομείο
Εργασία
+30 2631050049
Κινητό
+30 6947435838
Ραμπίδης, Κωνσταντίνος Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)
Διευθυντής, Δ.Π.Ε. Κιλκίς
Ηλεκτρ.Ταχυδρομείο
Εργασία
+30 2341075403
Φαξ εργασίας
+30 2341028013
Κινητό
+30 6944882385
Ταπανίδης, Θεόδουλος (Ταμίας)
Διευθυντής, Δ.Δ.Ε.Χαλκιδικής
Ηλεκτρ.Ταχυδρομείο
Κινητό
+30 6974938337
Εργασία
+30 2371021908


Δεν υπάρχουν σχόλια: