Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Συνδρομές μελών

Σας γνωρίζουμε ότι από τα 87 μέλη της Ένωσης έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους τα 51. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε όσα οραματιζόμαστε, πρέπει να έχουμε και τη στοιχειώδη οικονομική δυνατότητα. Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε όσους δεν έχουν τακτοποιήσει ακόμη τη συνδρομή τους, να το πράξουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Τέλος και σε σχέση με τα οικονομικά, σας κάνουμε γνωστό ότι, μέχρι σήμερα, τα έξοδα κίνησης των μελών που μετακινήθηκαν βάρυναν τους ίδιους και όχι το ταμείο της Ένωσης.
                                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                                                     
Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
                      Πάρις Βεντήρης                                                       Κωνσταντίνος Ραμπίδης

Συνάντηση μελών ΠΕΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, η προγραμματισθείσα συνάντηση των μελών της Ένωσής μας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά τα πιο κάτω θέματα:
1)    Θέματα που χρήζουν Νομοθετικής ρύθμισης
              α. Θέση ή θέσεις τοποθέτησης του, για οποιοδήποτε λόγο, αποχωρούντος από τη θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης.
                    β. Κατάταξη στο βαθμό Α΄ των αναπληρωτών, από τον πίνακα, Διευθυντών
            γ. Τροποποίηση του Π.Δ. για την αξιολόγηση και σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν  την αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και  του προσωπικού όλων των εκπαιδευτικών  δομών   (ΚΠΕ, ΕΚΦΕ, ΚΕΔΔΥ, Υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων,κλπ) που λειτουργούν στα όρια ευθύνης  κάθε Διεύθυνσης. 
2)    Άμεση συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3)    Κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων της επιμόρφωσης για το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας 
4)    Προγραμματισμός  υπηρεσιακών μεταβολών και στελέχωσης των Διευθύνσεων
5)    Νέο πειθαρχικό δίκαιο  Δ.Υ. και διαχείριση ανώνυμων καταγγελιών
6)    Συναντήσεις συνεργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ και του συνόλου των μελών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας με τον Περιφερειακό Διευθυντή κ. Γεώργιο Καρατάσιο.
Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι,  ανάλογες συναντήσεις να πραγματοποιηθούν σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  
Τέλος θεωρούμε υποχρέωσή μας, ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΕ, να ευχαριστήσουμε το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, για τη φιλοξενία. 

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

1) Κατάταξη Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το Αριθ Πρωτ  Φ.18/44636/Δ5 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. Π.Α με ημερομηνία 2/4/2013 και ώρα 14.30 οι κατατάξεις - εντάξεις των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών σύμφωνα με το Ν.4024/2011 θα γίνουν με ημερομηνία την 15/6/2012.
Σε μια πρώτη επαφή με τους συναδέλφους του Λεκανοπεδίου συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στις κατατάξεις άμεσα με ημερομηνία 15/6/2012.

2) Τροπολογία για την κατάταξη των Σχολικών Συμβούλων στο βαθμό Α' 

Στο Νομοσχέδιο για την  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε στο άρθρο 33 του ν.4038/2012 τροποποιήθηκε η παρ1 και οι Σχολικοί Σύμβουλοι που επιλέγονται και τοποθετούνται με τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν.3848/2010 κατατάσσονται και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά , στο Βαθμό Α΄, που προβλέπεται στην παρ 1 του άρθρου 6 του ν.4024/2011.

3) Καταβολή Οδοιπορικών για την συμμετοχή στην επιμόρφωση

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α επιμένει και αρνείται να καταβάλει τα οδοιπορικά των συναδέλφων που συμμετείχαν στην υποχρεωτική διαδικασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 Μεταβατικές Διατάξεις του Ν.3848/2010. Είναι απαράδεκτη αυτή η οδηγία και εντελώς αυθαίρετη, δεδομένου ό,τι στους αντίστοιχους κωδικούς υπήρχαν χρήματα και επομένως απόλυτα νόμιμα και νομότυπα μπορούν να καταβληθούν τα οδοιπορικά σε όλους του συναδέλφους που τα δικαιούνται.Σε κάθε περίπτωση αν πρέπει να τα καταβάλλει το ΕΚΔΔΑ ως επιλέξιμη δαπάνη ας το αποφασίσουν και να μας ενημερώσουν σχετικά.Έχουμε ζητήσει συνάντηση με τη Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ για την διευθέτηση του θέματος.

Συναδελφικά

                                                                                

Συνδρομές μελών

Συνδρομή 2013

Τη συνδρομή του έτους 2013 έχουν καταθέσει τα 51 από τα 87 μέλη της Ένωσης. Τα ονόματα όσων έχουν καταθέσει τη συνδρομή φαίνονται στη σελίδα Εγγραφή στην Ένωση. Οι αποδείξεις όσων έχουν καταβάλει τη συνδρομή είναι έτοιμες και θα αποσταλούν με την ολοκλήρωση της καταβολής όλων των συνδρομών.

Συνάντηση Διευθυντών Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Καλούμε όλους τους Διευθυντές Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, σε συνάντηση εργασίας, την Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 και ώρα 12.30΄,  στο γραφείο του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κολοκοτρώνη 22, Τ.Κ 56430 (για google), Μονή Λαζαριστών  Σταυρούπολη. 
Στην εν λόγω συνάντηση θα συζητηθούν  τα θέματα που μας αφορούν τόσο στο επίπεδο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας όσο και στο επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Παρακαλούμε να διαμορφώσετε  το πρόγραμμά σας, ώστε να μην απουσιάσει καμία και κανένας.