Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Συνδρομές μελών

Σας γνωρίζουμε ότι από τα 87 μέλη της Ένωσης έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους τα 51. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε όσα οραματιζόμαστε, πρέπει να έχουμε και τη στοιχειώδη οικονομική δυνατότητα. Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε όσους δεν έχουν τακτοποιήσει ακόμη τη συνδρομή τους, να το πράξουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Τέλος και σε σχέση με τα οικονομικά, σας κάνουμε γνωστό ότι, μέχρι σήμερα, τα έξοδα κίνησης των μελών που μετακινήθηκαν βάρυναν τους ίδιους και όχι το ταμείο της Ένωσης.
                                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                                                     
Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
                      Πάρις Βεντήρης                                                       Κωνσταντίνος Ραμπίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: