Επικοινωνία


Πληροφορίες   : Πάρις Βεντήρης, κιν. 6946004555, Fax: 2106009644
                             Κων/νος Ραμπίδης, κιν. 6944882385, Fax: 2341028013                                                   
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : dieftides2013@gmail.com                                      
Ιστολόγιο                              : http://panede.blogspot.gr                                       
Ομάδα                           : https://groups.google.com/group/dieftides2013?hl=el 

Δεν υπάρχουν σχόλια: