Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Συνάντηση Διευθυντών Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Καλούμε όλους τους Διευθυντές Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, σε συνάντηση εργασίας, την Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 και ώρα 12.30΄,  στο γραφείο του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κολοκοτρώνη 22, Τ.Κ 56430 (για google), Μονή Λαζαριστών  Σταυρούπολη. 
Στην εν λόγω συνάντηση θα συζητηθούν  τα θέματα που μας αφορούν τόσο στο επίπεδο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας όσο και στο επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Παρακαλούμε να διαμορφώσετε  το πρόγραμμά σας, ώστε να μην απουσιάσει καμία και κανένας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: