Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Θέματα αιχμής

Από τα θέματα που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα, κρίθηκαν ως άμεσης προτεραιότητας τα εξής:
α) Το θέμα των οδοιπορικών για τις μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος απόκτησης πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας 
β) Η συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις τοποθετήσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης  από τον πίνακα στις κενές θέσεις .
γ)  Η κατάταξη των Διευθυντών Εκπαίδευσης που έχουν τοποθετηθεί από το Συμβούλιο Επιλογής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο βαθμό Α΄ και στα αντίστοιχα Μ.Κ 
Τα εν λόγω θέματα τα διαχειρίζονται ο Πρόεδρος (Πάρις Βεντήρης) και ο Αντιπρόεδρος (Αργύριος Αργυρίου) σε συνεργασία με το Γραμματέα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Συμπληρωματικά και διευκρινιστικά για το πρώτο θέμα θεωρούμε ότι, οι Περιφεριακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης απόλυτα νομότυπα υπέγραψαν τις βεβαιώσεις μετακίνησης των συναδέλφων από την επαρχία.
Οι Διευθυντές - Διευθύντριες  Εκπαίδευσης που  είχαν πρόβλεψη κωδικού για τη συγκεκριμένη δαπάνη σε κάποιες Διευθύνσεις εισέπραξαν  ήδη τα έξοδα μετακίνησης τους. . Οι υπόλοιποι θα ενημερωθούν, όταν θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο από τις ενέργειες μας , που στοχεύουν στην άμεση καταβολή όλων των εξόδων των συναδέλφων μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                                                     
Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

                      Πάρις Βεντήρης                                                       Κωνσταντίνος Ραμπίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: