Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

1) Κατάταξη Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το Αριθ Πρωτ  Φ.18/44636/Δ5 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. Π.Α με ημερομηνία 2/4/2013 και ώρα 14.30 οι κατατάξεις - εντάξεις των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών σύμφωνα με το Ν.4024/2011 θα γίνουν με ημερομηνία την 15/6/2012.
Σε μια πρώτη επαφή με τους συναδέλφους του Λεκανοπεδίου συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στις κατατάξεις άμεσα με ημερομηνία 15/6/2012.

2) Τροπολογία για την κατάταξη των Σχολικών Συμβούλων στο βαθμό Α' 

Στο Νομοσχέδιο για την  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε στο άρθρο 33 του ν.4038/2012 τροποποιήθηκε η παρ1 και οι Σχολικοί Σύμβουλοι που επιλέγονται και τοποθετούνται με τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν.3848/2010 κατατάσσονται και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά , στο Βαθμό Α΄, που προβλέπεται στην παρ 1 του άρθρου 6 του ν.4024/2011.

3) Καταβολή Οδοιπορικών για την συμμετοχή στην επιμόρφωση

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α επιμένει και αρνείται να καταβάλει τα οδοιπορικά των συναδέλφων που συμμετείχαν στην υποχρεωτική διαδικασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 Μεταβατικές Διατάξεις του Ν.3848/2010. Είναι απαράδεκτη αυτή η οδηγία και εντελώς αυθαίρετη, δεδομένου ό,τι στους αντίστοιχους κωδικούς υπήρχαν χρήματα και επομένως απόλυτα νόμιμα και νομότυπα μπορούν να καταβληθούν τα οδοιπορικά σε όλους του συναδέλφους που τα δικαιούνται.Σε κάθε περίπτωση αν πρέπει να τα καταβάλλει το ΕΚΔΔΑ ως επιλέξιμη δαπάνη ας το αποφασίσουν και να μας ενημερώσουν σχετικά.Έχουμε ζητήσει συνάντηση με τη Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ για την διευθέτηση του θέματος.

Συναδελφικά

                                                                                

1 σχόλιο:

Παλ είπε...

Αφού τελικά πείστηκαν στο Υπουργείο για το νομικό κενό που υπήρχε στο θέμα της κατάταξης των Σχ. Συμβούλων,ρύθμισαν όπως, όπως το θέμα με μια παράγραφο που σίγουρα αυτός που τη συνέταξε δεν είναι νομικός. Τι νομική ορολογία είναι αυτή; ".... ό-
πως κατατάχθηκαν με το ν. 4024/2011 και οι Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων". Δεν υπάρχουν άρθρα, παράγραφοι κλπ.;
Εν πάσει περιπτώσει, ανακύπτουν νέα θέματα για εμάς: 1) Επιμένω ότι δεν πρέπει να κατατάξουμε εμείς του Συμβούλους. Δεν είμαστε Προϊστάμενοί τους. 2)Θα πρέπει να επιστρέψουν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα χρήματα από τις 10 Ιανουαρίου 2012, ημερομηνία της προηγούμενης κατάταξής τους;Γιατί μας έμπλεξε το Υπουργείο;Την ευθύνη την έχουμε εμείς, αφού τους κατατάξαμε και τους πληρώνουμε ως εκκαθαριστές. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να συνεννοηθούμε πριν κάνουμε ο,τιδήποτε.
Αλήθεια, το Υπουργείο, οι υπεύθυνοι δηλαδή, γιατί ξαχάσανε να ρυθμίσουν το θέμα της κατάταξης των 7 δικών μας Διευθυντών Εκπαίδευσης που ανέλαβαν μετά το καλοκαίρι και έχουν ακόμη το Βαθμό Β΄;