Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Συνάντηση του ΔΣ με τον Υφυπουργό κ.Συμεών Κεδίκογλου

       Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης (Π.Ε.Δ.Ε.) θα συναντηθεί -μετά από σχετικό αίτημα-  την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 13:00΄με τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Συμεών Κεδίκογλου.

    Τα θέματα που έχουν κατατεθεί προς συζήτηση, από το ΔΣ της Ένωσης , είναι κατά προτεραιότητα τα πιο κάτω:  
1ον Ετήσιος σχεδιασμός και προγραμματισμός όλων των τακτικών διοικητικών μεταβολών και άλλων προβλεπόμενων ενεργειών στο επίπεδο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (μεταβολές σχολικών μονάδων, δημιουργία οργανικών θέσεων, διορισμοί, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις εκπαιδευτικού προσωπικού, αιτήσεις διορισμού μονίμων, πολυτέκνων, αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, έναρξη λειτουργίας ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, έναρξη και λήξη κάθε είδους εξετάσεων, κλπ). Ένας σταθερός ετήσιος προγραμματισμός θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τον περιορισμό των κατεπειγόντων ενεργειών και συνακόλουθα των καθυστερήσεων και λαθών, τόσο στο επίπεδο των αποφάσεων όσο και της υλοποίησης.
2ον Κωδικοποίηση της εκπαιδευτικής και διοικητικής νομοθεσίας. Η πληθώρα των νομικών κειμένων και διατάξεων που ίσχυσαν και ισχύουν καθιστά δύσκολη πολλές φορές, την αντιμετώπιση θεμάτων και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων εκ μέρους, τόσο των Στελεχών της Εκπαίδευσης, όσο και του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού προσωπικού.
3ον Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (οργανόγραμμα, τμήματα, αρμοδιότητες, στελέχωση, σύσταση οπωσδήποτε νομικού και οικονομικού τμήματος σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης). Θεωρείται θέμα εξαιρετικά επείγον για το οποίο απαιτείται βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.

    Το αίτημα για συνάντηση παραδώσαμε ταυτόχρονα και στο γραφείο του Υπουργού κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Αναμένουμε εντός της εβδομάδας, από τους συνεργάτες του, τον  προσδιορισμό της ημερομηνίας συνάντησής μας 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης

              Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                                                         

            Πάρις Βεντήρης                             Κωνσταντίνος Ραμπίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: