Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Το «φύλλο αποτίμησης» και η Δημοκρατική του αξιολόγηση.Γιάννης Π. Πλατάρος -Μαθηματικός

                Έχει ήδη αναλυθεί στον παρόντα χώρο η παράτυπη διάσταση της «Ειδικής Συνεδρίασης» του Συλλόγου Διδασκόντων ως προς  το «φύλλο αποτίμησης.» Οι πτυχές που αναφύονται καθημερινώς  με την λεπτομερή μελέτη της διαδικασίας είναι εξόχως απρόσμενες . Τις κωδικοποιούμε για ευχερή χρήση παντός ενδιαφερομένου.
Ειδική Συνεδρίαση Σ.Δ. ενάντια σε Δημοκρατική Δεοντολογία και Πρακτική.
Η Διαδικασία προβλέπει:
 Το Δημοκρατικώς ορθό:
  1. Στην διαδικασία δεν παρευρίσκεται ο κρινόμενος, ούτε του παρέχεται «δικαίωμα έκφρασης αντιρρήσεων» πριν την αποκρυστάλλωση εισηγητικής κρίσης.
Να εφαρμοστεί το άρθρο 6 του Ν.2690/1999 - ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999 (Δικαίωμα «προηγούμενης ακρόασης ενδιαφερομένου» όπως κυρίως απορρέει από  το  άρθρο 20, παρ. 2 του Συντάγματος.)
  1. Ονομάζεται «διαδικασία αποτίμησης»
Να ονομαστεί με τον δόκιμο υπάρχοντα όρο, «διαδικασία αξιολόγησης»
  1. Η κρίση γίνεται επί μη ορισμένων από τον νόμο συμπεριφορών.
Έπρεπε να υπάρχουν κλείδες παρατήρησης που θα αξιολογούντο.
  1. Η κρίση που τελικά μετρά στο φύλλο, γίνεται χωρίς καμία απολύτως αιτιολόγηση
Έπρεπε να γίνεται με πλήρη αιτιολόγηση βάσει σαφών και ορισμένων κριτηρίων του νόμου. Το άρθρο 17 §§1 και 2 του Κ.Δ. Διαδικασίας  (Ν.2690/1999), επιβάλλει η αιτιολογία της διοικητικής πράξης, να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.
  1. Η κρίση γίνεται ανωνύμως
Η κρίση πρέπει να γίνεται επωνύμως.
  1. Η κρίση εξαφανίζει  την αξίωση λογοδοσίας εκ μέρους του κρινομένου προς τους κρίνοντες ενώπιον δικαστηρίου.
Να υπάρχει τέτοια δυνατότητα, λογοδοσία του κρίνοντος εισηγητικά οργάνου πράγμα που εξασφαλίζεται με  πρακτικά, αιτιολόγηση όπως και  επωνυμία ανά κριτή και κρίση. (Ο πυρήνας του νομικού σκεπτικού της 711/2017 απόφασης του Σ.τ.Ε.)
  1. Δεν υπάρχει λογική διαβάθμιση κλίμακας Likert , ούτε το «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ»
Επί πλέον και πέραν του Δημοκρατικώς ορθού, το Λογικώς ορθό, το Επιστημονικώς ορθό, είναι η διαβάθμιση και το «Λευκό» (=Δεν ξέρω) «άκυρο» (=Δεν απαντώ) .
  1. Ο αρχαιότερος ορίζει τους δύο βοηθούς του.
Οι δύο βοηθοί, ορίζονται από τον Σ.Δ.
  1. Αφού πρόκειται περί φύλλου αξιολόγησης, δεν υπάρχουν σημεία ή σύμβολα που θα ακυρώνουν το Φ.Α. Και με επισημειώσεις το φύλλο είναι ...έγκυρο!  Ανώνυμο, αλλά «επώνυμο»
Αφού λέγεται «μυστική» να είναι…μυστική!
Με πανεύκολη δυνητική προσυνεννόηση η ψηφοφορία δολιεύεται, καθίσταται φανερή για τους γνωρίζοντες τον κώδικα και φυσικά άκρως μυστική ενώπιον δικαστηρίου για λογοδοσία.
  1. Δεν υπάρχουν φάκελοι, δεν υπάρχει κάλπη, υπάρχουν φύλλα που διπλώνουν στα 4 ανομοιόμορφα ενώ  δεν εξαιρούνται τα ….έγχρωμα(!)  
Αφού πρόκειται ουσιαστικά για μυστική ψηφοφορία να είναι και τέτοια, εν …τη γενικοτέρα αντιφάσει της!

Γράφοντας τα παραπάνω , δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η πλειονότητα των συναδέλφων θα συμμετάσχει μαζικά. Οι διαδικασίες του φύλλου αποτίμησης φυσικά και είναι πρωτοφανείς εν Ελλάδι, πλην πρέπει να αποτελούν και παγκόσμια πρωτοτυπία, μηδέ εξαιρουμένων των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής.  Η συμμετοχή των Συλλόγων είναι πράξη αν-εύθυνη με την διττή σημασία  την τρέχουσα και την νομική. Παράλληλα,  νομιμοποιούνται ηθικά  διαδικασίες αξιολόγησης δικές μας,  «αναλόγου  ποιότητας»  από Μαθητές και Γονείς  που θα θεωρηθούν κι αυτές μείζονες «δημοκρατικές κατακτήσεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια: