Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Ορισμός Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013, όπως προγραμματίστηκε, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στις εγκαταστάσεις του ΙΝΕΠ με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας. Εκτός από τους δυο εκπροσώπους (Κωνσταντίνος Κούγκας και Κωνσταντίνος Ραμπίδης) της Κεντρικής Μακεδονίας στη συνάντηση συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος του ΚΥΣΠΕ, Πάρις Βεντήρης. 

Αφού έγινε μια σύντομη αναφορά στην αναγκαιότητα της προσπάθειας, στο ιστορικό παλαιότερων προσπαθειών, στο ιστορικό της παρούσας προσπάθειας η οποία κατέληξε σε ένα καταστατικό του οποίου παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα άρθρα, ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις Όλες οι τοποθετήσεις, για το θέμα της συλλογικής μας έκφρασης, ήταν πολύ υψηλού επιπέδου και ενίσχυσαν ενωτικά και ουσιαστικά την προσπάθεια. Στο τέλος αποφασίστηκε η εκλογή προσωρινού διοικητικού συμβουλίου το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα τις διαδικασίες νομιμοποίησης της Ένωσης, να ενημερώσει -με κάθε πρόσφορο και αποτελεσματικό μέσο- και όσους συναδέλφους δεν έχουν εγγραφεί ακόμη (δεν θα πρέπει να αφήσουμε κανένα μόνο του), να προετοιμάσει τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου και τέλος να συλλέξει και να ιεραρχήσει τα τρέχοντα θέματα που χρήζουν επαφών, συναντήσεων και παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι: 
Πάρις Βεντήρης (Δ.Π.Ε, Β΄Αθήνας), Πρόεδρος, 
Αργύριος Αργυρίου (Δ.Δ.Ε.Δυτικής Αττικής), Αντιπρόεδρος, 
Κωνσταντίνος Ραμπίδης (Δ.Π.Ε. Κιλκίς), Γενικός Γραμματέας, 
Ιάκωβος Παλαιολόγος(Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), Ειδικός Γραμματέας, 
Θεόδουλος Ταπανίδης (Δ.Δ.Ε.Χαλκιδικής), Ταμίας, 
Κωνσταντίνος Κούγκας (Δ.Δ.Ε.Πέλλας), Μέλος,
Βασιλική Ξυθάλη (Δ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής), Μέλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: