Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΠΙΝΕΠΘ


Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2013, όπως προγραμματίστηκε, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στις εγκαταστάσεις του ΠΙΝΕΠΘ (Θεσσαλονίκη) με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων (πρώην και νυν Διευθυντών Εκπαίδευσης) οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Κούγκας, Κωνσταντίνος Ραμπίδης και Θεόδουλος Ταπανίδης.
Αφού έγινε μια σύντομη αναφορά στην αναγκαιότητα της προσπάθειας, στο ιστορικό παλαιότερων προσπαθειών, στο ιστορικό της παρούσας προσπάθειας η οποία κατέληξε σε ένα καταστατικό του οποίου παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα άρθρα, ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και στη συνέχεια τοποθετήσεις.
Όλες οι τοποθετήσεις επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα της ίδρυσης της Ένωσης αλλά και εμπλούτισαν τα θέματα με τα οποία πρέπει, άμεσα, να ασχοληθεί το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο. 
Το μήνυμα και από αυτή τη συνάντηση ήταν ελπιδοφόρο για το μέλλον της Ένωσής μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: