Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Ανακοίνωση Ίδρυσης Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης


ΠΡΟΣ: 1) Μ.Μ.Ε, 2) Διαδικτυακούς Εκπαιδευτικούς Ιστότοπους, 3) ΔΟΕ, 4) ΟΛΜΕ,5) ΠΕΣΣ
 Σας πληροφορούμε ότι ιδρύθηκε Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση  Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κυριότερους σκοπούς:
  • Τη συμβολή  στη  διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και τον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης του Εκπαιδευτικού Συστήματος.
  • Τον επιστημονικός διάλογο μεταξύ των μελών της Ένωσης και την ανταλλαγή απόψεων με άλλες  Ενώσεις και Οργανώσεις που ασχολούνται με τη Διοίκηση και την Εκπαίδευση γενικότερα.
  • Την  προαγωγή της Διοίκησης της Εκπαίδευσης  και την ανάδειξη του καθοριστικού  της ρόλου  στη λειτουργία της Εκπαίδευσης.
  • Τη φροντίδα για τη διαρκή επιμόρφωση των μελών σε ζητήματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης.
  • Την  εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικών με τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.
  • Τη  δημιουργία και η καλλιέργεια δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.
  • Την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της Ένωσης και των λοιπών εκπαιδευτικών λειτουργών και γενικότερα των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία κοινωνικών φορέων.

                Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: http://panede.blogspot.gr/                                    
                         Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της
                       Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης
             
                     Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
 Πάρις Βεντήρης                                                     Κωνσταντίνος Ραμπίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: