Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Συνάντησεις του Δ.Σ. της ΠΕΔΕ στην Αθήνα


Συναντήσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης με υπουργούς και στελέχη

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης (Π.Ε.Δ.Ε.), με πρωτοβουλία του, είχε σειρά συναντήσεων –την Τρίτη 30 Ιουλίου 2013- με την πολιτική ηγεσία  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (κ.κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και Συμεών Κεδίκογλου), την Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης ( κ. Παρασκευή Χριστοφιλοππούλου),  με  τον Πρόεδρο του ΙΕΠ κ. Σωτήριο Γκλαβά και  υπηρεσιακούς παράγοντες (κ. Ευδοκία Καρδαμίτση και  κ. Κωνσταντίνο Λολίτσα) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στις εν λόγω συναντήσεις συζητήθηκε και εξειδικεύτηκε το χρονοδιάγραμμα και οι ενέργειες ( στελέχωση και λειτουργική στήριξη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών –προσλήψεις αναπληρωτών, αποσπάσεις, μετατάξεις- το νέο πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου,  Γενικού και Τεχνικού Λυκείου, τα προγράμματα και ο σχεδιασμός της ειδικής αγωγής, το νέο πειθαρχικό δίκαιο, η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων)   προκειμένου να διασφαλιστούν τόσο η ομαλή έναρξη του νέου σχολικού έτους όσο και  το σύνολο των απαιτούμενων  διοικητικών πράξεων ώστε να μην υπάρξει καμία άλλη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού.

Από τις πλευρά του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Ε., τονίστηκε με έμφαση ότι δεν πλεονάζει κανείς εκπαιδευτικός στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης . Μέσα από τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) υπάρχει η δυνατότητα της απορρόφησης των πλεοναζόντων ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αυτό πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας υπήρξε η διαβεβαίωση ότι δε θα υπάρξει καμία άλλη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού.

Τις επόμενες ημέρες,  όλες οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,  θα λειτουργούν ακόμη  και τη νύχτα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες της αποτύπωσης των αναγκών ώστε να διασφαλιστεί η εργασία όλων των εκπαιδευτικών μέσα από την ομαλή λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων της επικράτειας.

Θα δώσουμε όλοι μαζί, όρθιοι, τη μάχη για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την έξοδο από την πολύπλευρη κρίση που μαστίζει την κοινωνία μας.

Υ.Γ. Στις συναντήσεις συμμετείχαν οι: Αργυρίου Αργύριος, Βεντήρης Πάρις, Κούγκας Κωνσταντίνος, Παλαιολόγος Ιάκωβος, Ραμπίδης Κωνσταντίνος και Ταπανίδης Θεόδουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: