Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων


Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης (Π.Ε.Δ.Ε.) συναντήθηκε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:00΄με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
Τα θέματα που συζητήθηκαν, είναι τα πιο κάτω: 
1ον  Ουσιαστική και θεσμική εκπροσώπηση της Ένωσης στις ομάδες εργασίας που θα επεξεργαστούν, θα διαμορφώσουν και θα προτείνουν τις αναγκαίες αλλαγές στη δομή της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
2ον Χρηματοδότηση και νέο οργανόγραμμα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (σύσταση οπωσδήποτε νομικού τμήματος) για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους
3ον Αλλαγή του πειθαρχικού κώδικα σε ότι αφορά την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας.
4ον Αλλαγή του δεσμευτικού τρόπου καταχώρισης των αναπληρωτών στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» σε σχέση με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στις Διευθύνσεις, ώστε να εξασφαλίζεται το ενιαίο ως προς το χρόνο της πρόσληψής τους.
5ον Μεταφορά αρμοδιοτήτων στα  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές  (απαλλαγές από τα καθήκοντα Υποδιευθυντών, Διευθυντών, άδειες άνευ αποδοχών, κλπ. )
6ον  Άμεση ρύθμιση του βαθμού Α΄ για τους  Διευθυντές Εκπαίδευσης που δεν τον κατέχουν.
7ον  Τέλος σχετικά με το κριτήριο της έκθεσης αξιολόγησης στις επικείμενες επιλογές στελεχών τέθηκε το θέμα της προσμέτρησης μόνο της ποιοτικής αξιολόγησης και σε καμιά περίπτωση  της αριθμητικής.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και ολοκληρώθηκε με  τη δέσμευση του Υπουργού ότι όλα τα θέματα θα δρομολογηθούν αμέσως μετά την πρόσληψη των αναπληρωτών και τις μετεγγραφές των φοιτητών.
Πιο συγκεκριμένα δεσμεύτηκε να  προχωρήσει άμεσα:
1ον Στην επίλυση του θέματος της πρόσληψης των αναπληρωτών  ώστε να μη χαθεί καμία ημέρα για κανένα αναπληρωτή που επιλέγει να εργαστεί.
2ον Στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
3ον Στις αναγκαίες αλλαγές του υπαλληλικού κώδικα, μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης
4ον Στη νομοθετική ρύθμιση για το βαθμό Α΄ των Διευθυντών Εκπαίδευσης που δεν τον κατέχουν  και
5ον Στην απεμπλοκή της αξιολόγησης από αριθμητικούς υπολογισμούς με δέκατα και εκατοστά, με την προσμέτρηση στη διαδικασία των επικείμενων επιλογών στελεχών μόνο των ποιοτικών χαρακτηρισμών αυτής .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης

              Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας
           Πάρις Βεντήρης                                                            Κωνσταντίνος Ραμπίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: