Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης


Αγαπητοί συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης σε συνεδρίασή του, αποφάσισε να συγκαλέσει τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17, 18, 19 και 30 του Καταστατικού της Ένωσης.

Το άρθρο 14 παρ. 1 του Καταστατικού ορίζει ότι […] η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε για απαρτία όταν παρίστανται το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών […]. Λαμβάνοντας υπόψη το εμπειρικό δεδομένο της μη εξασφαλισμένης απαρτίας, ορίζεται η 10η Οκτωβρίου 2014 ως η  ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ.,  ως επαναληπτική η 17η Οκτωβρίου 2014 και οριστική ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

ΤΟΠΟΣ διεξαγωγής των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η αίθουσα συγκεντρώσεων της Β΄ Διεύθυνσης ΠΕ Αθήνας, Σαντορίνης και Ανάφης, Περιοχή «ψαλίδι» Ν.Ηρακλείου Αθήνας.

ΩΡΑ έναρξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 17.30΄

Σύμφωνα με το άρθρο 13ο  παρ. 3 του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης - τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται ως εξής:

1.      Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

2.       Ταμειακή Έκθεση, από τον Ταμία.

3.      Ψήφιση για την έγκριση ή μη των Διοικητικών και Οικονομικών Πεπραγμένων.

4.      Κατάθεση Προτάσεων και Ψήφιση Προγραμματισμού Δράσης για τη διετία 2015-2017.

5.      Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών

6.      Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε.

Την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα γίνεται και οικονομική τακτοποίηση των μελών, για το έτος 2014, για νόμιμη συμμετοχή στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών, σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, είναι απαραίτητη και για να καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας ένα μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης στις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν φθάσει στο Γενικό Γραμματέα του συλλόγου μέχρι την 8η  Οκτωβρίου 2014. Αυτό είναι απαραίτητο διότι θα πρέπει να γίνει έγκαιρα η ανακοίνωση των ονομάτων  υποψηφίων για να δοθεί η δυνατότητα και της επιστολικής  ψήφου, όπως προβλέπεται από το καταστατικό (Άρθρο 30ο ).

Επισυνάπτουμε το έντυπο αίτησης υποψηφιότητας για διευκόλυνσή σας.

 Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας εξαρτάται από όλους. Για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η παρουσία όλων των Μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Οκτωβρίου 2014.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης
 
         Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

    Πάρις Βεντήρης                                                        Κωνσταντίνος Ραμπίδης  

 

           

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ  Ε.Ε

Της

Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης

Προς το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης

Ημερομηνία……………………....

 

Ο/Η …………………………………………….……….. του……………………, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης με αριθμό μητρώου (εκπαιδευτικού) ………..………, δηλώνω την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος/α για το Διοικητικό Συμβούλιο/ Ελεγκτική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης (διαγράφεται ανάλογα) στις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014.

 

 

                                                                                            Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α

 

                                                                                      

                                                                                         (Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)

 

        

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: