Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Την Παρασκευή η απόφαση του ΣτΕ για το σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης “Μπαλτά_Κουράκη”

Στα διοικητικά δικαστήρια εκκρεμούν ήδη προσφυγές , υποψηφίων για εκδίκαση, οι οποίες αναβάλλονται λόγω της επικείμενης δημοσίευσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Δημοσίευση: 05/02/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Την επόμενη Παρασκευή 10/2/2017  αναμένεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες,  η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την αντισυνταγματικότητα της διαδικασίας επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
Από την ημέρα της εκδίκασης της υπόθεσης (3 Ιουνίου 2016)  στην Ολομέλεια του ΣτΕ πέρασαν  οκτώ μήνες.
Πρόκειται για μια   υπόθεση όπου το τμήμα ομόφωνα έκρινε την αντισυνταγματικότητα στην κανονιστική πράξη του Νομοθέτη.
Σημειωτέον ότι και στην Ολομέλεια είναι ο ίδιος εισηγητής που ήταν και στο τμήμα.
Στα διοικητικά δικαστήρια εκκρεμούν ήδη  προσφυγές , υποψηφίων για εκδίκαση, οι οποίες αναβάλλονται λόγω της επικείμενης δημοσίευσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το υπουργείο Παιδείας περιμένει και αυτό. όπως δηλώνει η πολιτική ηγεσία, την απόφαση , για να προχωρήσει στη διατύπωση της πρότασής του για τις επιλογές με  δεδομένο ότι η θητεία των Σχολικών Συμβούλων είναι σε παράταση και η θητεία των Διευθυντών σχολικών μονάδων λήγει στις 31/7/2017.
Υπενθυμίζεται ότι το  Γ  τμήμα του ΣτΕ, ομόφωνα:
Α.  Εκανε δεκτό το αίτημα του έννομου συμφέροντος όσων προσέφυγαν.
Β. Εκρινε ότι  τίθενται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας και νομιμότητας τα οποία, και,
Γ.  Παρέπεμψε  για συζήτηση  στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας λόγω της κρισιμότητάς τους.
Οι Σύμβουλοι Επικρατείας  αποφάνθηκαν ότι ο νέος τρόπος επιλογής είναι αντίθετος στις συνταγματικές αρχές της «ισότητας και αξιοκρατίας και δη στην αρχή της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε ¨Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, διότι δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής κρίσεως».
Η αντισυνταγματικότητα αφορά στο γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης από το σύλλογο διδασκόντων προβλέπεται με μυστική ψηφοφορία: «η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας ως διαδικασία αναδείξεως οργάνων εν γένει διοικήσεις προσιδιάζει σε αυτοδιοικούμενες μονάδες ή είναι πρόσφορη σε περίπτωση αναδείξεως εκπροσώπων στα όργανα αυτά, όχι όμως στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανήκουν εκ του Συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους, η διοίκηση των οποίων πρέπει να αναδεικνύεται στο πλαίσιο διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας, κατάλληλης για την διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων».
Οι  δικαστές έκριναν επίσης ότι προσκρούει στο Σύνταγμα και το γεγονός ότι δεν αξιολογούνται με αιτιολογία τα προσόντα των υποψηφίων που σχετίζονται με το κριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: