Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Εννέα μήνες αγωνία για την απόφαση του ΣτΕ για το σύστημα επιλογής στελεχών “Μπαλτά-Κουράκη”

Δημοσίευση: 10/02/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Μετά από οκτώ μήνες κι επτά ημέρες από την ημέρα εκδίκασης της προσφυγής κατά του συστήματος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν έχει δημοσιεύσει την απόφαση.
Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης αγωνιούν για την απόφαση, ενώ διατυπώνουν ερωτήματα για τους λόγους της τόσο μεγάλης καθυστέρησης, έκδοσης της απόφασης.
Σημειωτέον ότι και στην Ολομέλεια είναι ο ίδιος εισηγητής που ήταν και στο τμήμα.
Στα διοικητικά δικαστήρια εκκρεμούν ήδη  προσφυγές , υποψηφίων για εκδίκαση, οι οποίες αναβάλλονται λόγω της επικείμενης δημοσίευσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το υπουργείο Παιδείας περιμένει και αυτό. όπως δηλώνει η πολιτική ηγεσία, την απόφαση , για να προχωρήσει στη διατύπωση της πρότασής του για τις επιλογές με  δεδομένο ότι η θητεία των Σχολικών Συμβούλων είναι σε παράταση και η θητεία των Διευθυντών σχολικών μονάδων λήγει στις 31/7/2017.
Τι λένε οι πληροφορίες
Σύμφωνα με πληροφορίες μας η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, που λήφθηκε κατά πλειοψηφία  κινείται στο πλαίσιο της σχετικής  απόφασης του Γ τμήματος του ΣτΕ .
Το Γ  τμήμα του ΣτΕ, ομόφωνα:
Α.  Εκανε δεκτό το αίτημα του έννομου συμφέροντος όσων προσέφυγαν.
Β. Εκρινε ότι  τίθενται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας και νομιμότητας τα οποία, και,
Γ.  Παρέπεμψε  για συζήτηση  στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας λόγω της κρισιμότητάς τους.
Οι Σύμβουλοι Επικρατείας  αποφάνθηκαν ότι ο νέος τρόπος επιλογής είναι αντίθετος στις συνταγματικές αρχές της «ισότητας και αξιοκρατίας και δη στην αρχή της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε ¨Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, διότι δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής κρίσεως».
Η αντισυνταγματικότητα αφορά στο γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης από το σύλλογο διδασκόντων προβλέπεται με μυστική ψηφοφορία: «η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας ως διαδικασία αναδείξεως οργάνων εν γένει διοικήσεις προσιδιάζει σε αυτοδιοικούμενες μονάδες ή είναι πρόσφορη σε περίπτωση αναδείξεως εκπροσώπων στα όργανα αυτά, όχι όμως στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανήκουν εκ του Συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους, η διοίκηση των οποίων πρέπει να αναδεικνύεται στο πλαίσιο διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας, κατάλληλης για την διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων».
Οι  δικαστές έκριναν επίσης ότι προσκρούει στο Σύνταγμα και το γεγονός ότι δεν αξιολογούνται με αιτιολογία τα προσόντα των υποψηφίων που σχετίζονται με το κριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: